CHÍNH SÁCH BẢO MẬT TẠI CACHCHAMCON.COM

Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân

Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe Cơ Giới Đường Bộ Hải Phòng (“CACHCHAMCON.COM”, “Blog Cách Chăm Con”, “chúng tôi”) cam kết tuân thủ Các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam. Chúng tôi đưa ra Chính sách Bảo mật để đảm bảo với bạn về cam kết của chúng tôi.

Chính sách Bảo mật & Cookie

CACHCHAMCON.COM tiếp nhận và tôn trọng một cách nghiêm ngặt quyền bảo mật thông tin của bạn. Để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được an toàn, chúng tôi sẽ liên lạc và thực thi nguyên tắc an toàn và bảo mật của chúng tôi theo các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam

Chúng tôi sử dụng các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn chống lại sự mất mát, trộm cắp, lạm dụng, cũng như chống lại việc truy cập trái phép, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xử lý hoặc các rủi ro tương tự.

CACHCHAMCON.COM thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn chỉ cho các mục đích đã được thông báo tới bạn để cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ mà CACHCHAMCON.COM mang đến cho bạn. Về vấn đề này, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các đối tác kinh doanh, các cộng sự và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khi cần thiết, và trên cơ sở cần phải biết.

Chúng tôi sẽ yêu cầu các bên này bảo vệ dữ liệu cá nhân họ có thể nhận được từ chúng tôi theo cách phù hợp với Chính sách này. Chúng tôi không cho phép họ sử dụng dữ liệu cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác. Chúng tôi sẽ không bán dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào vì bất kỳ lý do nào.

Khi thu thập thông tin cá nhân của bạn, CACHCHAMCON.COM không cần sự đồng ý trước của bạn khi thông tin cá nhân của bạn đã công bố công khai trên website này, hoặc nhằm phục vụ việc ký kết, thực hiện giao dịch về mua bán, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ của CACHCHAMCON.COM.

Những thông tin cá nhân của bạn sẽ được cung cấp cho mục đích pháp lý mà không cần có sự đồng ý của bạn trong trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật để phát hiện, xử lý, hoặc ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.

Chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian không còn cần thiết cho mục đích kinh doanh hoặc pháp lý.

Bảo mật thanh toán

Hệ thống thanh toán thẻ trên website của CACHCHAMCON.COM được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”). Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Cổng Thanh Toán. Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa và thẻ quốc tế đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các

Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

  • Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên internet SSL (Secure Sockets Layer) do GlobalSign cấp.
  • Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.
  • Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.

Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

CACHCHAMCON.COM đảm bảo quy trình, hệ thống sao lưu và phục hồi dữ liệu khi hệ thống thông tin phục vụ hoạt động thanh toán gặp sự cố, thông tin thanh toán của bạn qua website này không bị thay đổi, xóa, hủy, sao chép, di chuyển trái phép hoặc bị chiếm đoạt. CACHCHAMCON.COM lưu trữ dữ liệu về từng giao dịch thanh toán theo thời hạn quy định của pháp luật.

Phản hồi và Truy vấn

Nếu có bất kỳ phản hồi hoặc truy vấn liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email info@cachchamcon.com

Thay đổi Chính sách Bảo mật & Cookie

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật này theo thời gian và sẽ đưa những sửa đổi trên website này. Vui lòng lấy phiên bản mới nhất của Chính sách bảo mật này từ website của chúng tôi tại www.cachchamcon.com