Truyện cổ tích cây tre trăm đốt và bài học ý nghĩa từ câu chuyện

Truyện cổ tích cây tre trăm đốt
Truyện cổ tích cây tre trăm đốt

Truyện cổ tích cây tre trăm đốt

Ngày xửa ngày xưa, có một phú ông sống ở nông thôn. Ông có một cô con gái xinh đẹp. Trong nhà, ông phải thuê một chàng trai đầy tớ làm việc. Chàng trai đầy tớ tốt bụng và thật thà, cũng rất chăm chỉ và luôn giúp đỡ phú ông trong công việc. Chàng trai đầy tớ và cô gái đã yêu nhau và dành cho nhau tình cảm sâu sắc.

Phú ông muốn lợi dụng chàng trai đầy tớ làm việc khỏi trả tiền, mới bảo chàng trai rằng:

– “Chịu khó làm tốt việc nhà việc đồng rồi ta gả con gái cho”

Tràng trai đáp

– “Có thật không hả ông?”

Phú ông trả lời:

– “Thật, ta hứa”

Chàng trai đầy tớ ở mừng lắm, ra sức làm lụng tới khuya không nề hà mệt nhọc. Chàng trai đầy tớ giúp việc được ba năm, nhà phú ông mỗi ngày một giàu có.

Tuy nhiên, phú ông không còn nghĩ đến lời hứa cũ nữa và hứa đem con gái gả cho con một nhà phú hộ khác ở trong làng. Chàng trai thật thà không hề biết việc này.

Sáng hôm sắp đưa dâu, phú ông gọi chàng trai đầy tớ lên lừa chàng trai một lần nữa, bảo rằng:

– “Bây giờ chàng lên rừng tìm cho ra một cây tre có trăm đốt đem về đây làm đũa ăn cưới, thì tao cho ngươi lấy con gái ta”.

Chàng trai đầy tớ tin tưởng phú ông và vác dao đi vào rừng tìm cây tre trăm đốt. Chàng trai kiếm khắp nơi, hết rừng này qua rừng nọ, không tìm đâu thấy có cây tre đủ trăm đốt. Buồn khổ quá, chàng trai ngồi một chỗ ôm mặt khóc. Bỗng thấy có một ông lão râu tóc bạc phơ, tay cầm gậy trúc hiện ra hỏi chàng trai:

– “Này con, tại sao con khóc? Hãy nói ta nghe, ta sẽ giúp cho”.

Chàng trai bèn kể lại câu chuyện phú ông hứa gả con gái cho. Ông lão nghe xong thương tình và bèn giúp chàng trai. Ông chỉ chàng trai chặt đủ trăm cái đốt tre rồi đem lại đây.Chàng trai làm theo y lời dặn và chặt đủ trăm cái đốt tre.

Sau khi chặt xong, ông dạy chàng trai đọc:

– “Khắc nhập, khắc nhập, khắc nhập” –  (vào ngay, vào ngay, vào ngay) đủ ba lần. Một trăm khúc tre tự nhiên dính lại với nhau thành một cây trẻ đủ một trăm đốt.

Chàng trai đầy tớ vui sướng quá định vác cây tre về nhưng cây tre quá dài và vướng không đi được. Ông lão dạy chàng trai đọc:

– “Khắc xuất, khắc xuất, khắc xuấy” – (ra ngay, ra ngay, ra ngay) đúng ba lần thì cây tre trăm đốt lại rời ra từng đốt nhỏ ngay. Chàng trai mừng lắm nghĩ đã tìm được cây tre trăm đốt theo lời phú ông, sắp được lấy vợ rồi.

Chàng trai bèn bó cả trăm đốt tre lại mà gánh về nhà.

Về đến nhà, thấy hai họ đang ăn uống vui vẻ, sắp đến lúc rước dâu, chàng trai đầy tớ mới hay là ông chủ đã lừa dối mình. Phú ông đã đem gả con gái cho người khác. Nhìn cô gái mình yêu bị ép gả cho người khác, lúc này chàng trai mới biết mình bị phú ông lừa.

Chàng trai đầy tớ không nói gì, đợi lúc nhà trai đốt pháo cưới, bèn đem một trăm khúc tre xếp dài dưới đất, rồi lẩm bẩm đọc: “Khắc nhập, khắc nhập, khắc nhập” ba lần các khúc tre liền lại thành một cây tre trăm đốt. Sau đó chàng gọi ông chủ đến bảo là đã tìm ra được cây tre trăm đốt như yêu cầu của ông, và đòi lấy con gái theo đúng lời hứa.

Ông chủ lấy làm lạ cầm cây tre lên xem, chàng trai liền đọc luôn: “Khắc nhập, khắc nhập, khắc nhập”, thì ông ta bị dính liền ngay vào cây tre, không làm sao gỡ ra được. Ông thông gia thấy vậy chạy đến, định gỡ cây tre ra. Chàng trai thấy thế lại đọc luôn: “Khắc xuất, khắc xuất, khắc xuất” thì cây tre trăm đốt lại rời ra ngay từng khúc.

Mọi người đều kinh ngạc với những gì xảy ra và cây tre trăm đốt. Ông chủ vội vã từ hôn đám cưới đang tổ chức và gả con gái cho chàng trai đầy tờ. Từ đó, không ai dám khinh thường chàng trai nữa. Hai người sống bên nhau hạnh phúc.

Ý nghĩa và bài học từ câu truyện cây tre trăm đốt

Câu chuyện “Cây tre trăm đốt” mang ý nghĩa về sự chân thành, tốt bụng và công bằng. Bài học mà câu chuyện muốn truyền tải là sống trên đời phải luôn nhân hậu, lương thiện và không được tham lam, dối trá. Nếu như vậy thì chắc chắn ta sẽ được nhiều người giúp đỡ khi ta gặp khó khăn trong cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *